صفحه اصلی نمایندگی ها
  امروز :
  سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸
   Date :
  Tuesday , 16 July 2019
نمایندگی ها

نمایندگی شرکت NIMRAL INDUSTRIES
نمایندگی شرکت SEOJIN INSTECH CO . LTD 
 


پروژه ها


شرکت ژرف تدبير طوس توسط تعدادي از مديران کارآمد صنايع کشور و با هدف استفاده از تمامي تجربيات کسب شده آنان در طي ساليان متوالي در يک مجموعه واحد و انتقال آن به صنعت کشور جهت کمک به رشد و شکوفائي اين صنعت تاسيس شده است.

اخرین پروژه های اجرا شده توسط مدیران کلیدی شرکت